Hallands-Posten och HallandsNyheter skrev i samband med första boken 2011.

http://hn.se/nojekultur/bocker/1.1339064-christinas-draksaga-blev-bok

Partille Nyheter hade en artikel på familjesidorna vid samma tid.

 http://partilletidning.se/nyhet_visa.asp?id=1172&sidnamn=Folkochfamilj