Jag illustrerar vid sidan om mitt arbete som journalist.