Om

2011 startade jag Wagners sidor som även fungerat som förlag.
Jag både skriver och illustrerar vid sidan om mitt arbete som journalist. Illustrationerna har tryckts i skolvärlden eller press men också i barnböcker.